Je na Slovensku používanie CBD legálne?

cbd legálne

Napriek tomu, že je CBD legálne v poslednej dobe jednou z najpreberanejších tém, stále mnohí nerozumejú, ako je to s jeho legálnosťou na Slovensku a či im hrozí nejaký trest za používanie výrobkov z marihuany. V článku sa pozrieme na definíciu CBD a pozrieme sa aj na to, či je na Slovensku v súčasnosti používanie CBD legálne alebo nie.

Čo je CBD?

CBD je skratka pochádzajúca z anglického slova cannabidiol. Ide o extrakt z rastliny nazývanej Cannabis sativa alebo konopné semeno. Je známy predovšetkým svojimi pozitívnymi účinkami vo vzťahu k niektorým fyzickým aj psychickým chorobám.

CBD je jedným z viac ako 100 kanabinoidov nachádzajúcich sa v rastlinách konope. Je to tiež druhá hlavná účinná látka okrem THC. THC alebo delta-9-tetrahydrokanabinol je hlavnou aktívnou zložkou rastlín marihuany. Je zodpovedný za hlboko relaxačné a euforické pocity spojené so stúpaním.

V produktoch CBD v zahraničných krajinách môže byť prítomných maximálne 0,3% látky THC. Tento objem je považovaný len za zanedbateľné stopové množstvo, ktoré nespôsobuje u ľudí žiadne narkotické ani halucinogénne účinky. Výrobky obsahujúce látky CBD sú preto považované za bezpečné. Všetko, čo obsahuje menej ako 0,3% THC v sušine, sa klasifikuje ako konope (bez psychoaktívnych účinkov), zatiaľ čo všetko s vyšším obsahom ako 0,3% THC v sušine sa už považuje za marihuanu (psychoaktívne účinky).

V zásade to znamená, že marihuana (THC) je v Slovenskej republike nezákonná a považuje sa za drogu. Predaj, nákup, pestovanie aj malého množstva marihuany vám môže spôsobiť vážne problémy. Držanie marihuany alebo jej osobné použitie nie je podľa zákona povolené. Porušenie tohto zákazu môže byť v zmysle slovenského Trestného zákona potrestané a hrozí mu trest odňatia slobody na tri roky až desať rokov.

Ako je to s CBD? Je CBD legálne?

Od 1. mája 2021 slovenský zákon o omamných látkach neklasifikuje kanabidiol („ CBD “) ako psychotropnú látku, aj keď používanie CBD zostáva obmedzené. Podľa oficiálneho vyhlásenia Slovenského úradu verejného zdravotníctva nemožno CBD uvádzať na slovenský trh ako potravinu alebo prísadu do potravín, pretože ide o neschválenú novú potravinu podľa nariadenia (EÚ) č. 2015/2283. Slovenskí podnikatelia ale môžu CBD legálne predávať ako napr.: kozmetické výrobky, oleje a kapsule s obsahom CBD.

Je to skvelá správa pre výrobcov, distribútorov, vývozcov alebo dovozcov výrobkov obsahujúcich CBD zo/na Slovensko, najmä v kozmetickom priemysle.

CBD v kozmetike

Výrobcovia kozmetických výrobkov, ktoré sú zodpovednou osobou aj podľa nariadenia o kozmetických výrobkoch, musia mať zavedenú živnostenskú licenciu, schválené priestory, odbornú a lekársku spôsobilosť, správnu výrobnú prax (SVP) a priečinok s informáciami o výrobku vrátane správy o bezpečnosti výrobku. Okrem súladu s predpismi EÚ však treba zachovať aj súlad so slovenským spotrebiteľským právom.

Vyberajte len kvalitné CBD produkty

Naša spoločnosť je oficiálnym distribútorom ze značku ktorá pôsobí v Rakúsku v spolkovej krajine Burgenland a snaží sa vyrábať čo najkvalitnejší CBD olej podľa noriem stanovených Európskou úniou. Výroba kvalitných CBD olejov, ako sú výrobky Medihemp, si vyžaduje odborné znalosti, vhodné metódy a nástroje. 

V prípade oleja CBD je mimoriadne dôležité, aby bol obsah účinnej látky presne stanovený. Pretože trh s konopnými extraktmi rýchlo rastie, existujú spoločnosti, ktoré nedokážu nepretržite monitorovať efektívnosť nákladov účinných látok.

Produkty v našom internetovom obchode boli testované jeden po druhom v laboratóriu a každá šarža je testovaná v externom laboratóriu. Výsledky sú verejné a sú k dispozícii všetkým nižšie.

Záver

Od mája 2021 je možné na Slovensku používať a predávať CBD legálne, vďaka čomu sa u nás doslova “roztrhlo vrece” s produktami a olejmi CBD. Pri jeho výbere však dbajte na to, aby ste si ho zadovážili od kvalitnej spoločnosti, ktorá sa riadi normami Európskej únie a spracováva len kvalitne vypestované konope. Iba kvalitné CBD vám totiž môže priniesť požadované výsledky.  Odporúčame si prečítať náš článok aj o: Certifikované CBD: Na čo si dať pozor pri nákupe.

Zanechajte komentár