Jak zasadit maliny a mít sladkou úrodu každý rok

Jak zasadit maliny a mít sladkou úrodu každý rok

Jak zasadit maliny ‍a mít sladkou úrodu ​každý ⁤rok

‍Jaká je optimální metoda zalévání malin a ⁣jak zajistit dostatečnou ⁤vlhkost půdy pro sladkou úrodu každý rok?

Jak zasadit maliny a mít sladkou ‍úrodu každý rok

Maliny

Maliny⁢ jsou skvělé plody, ​které si můžete ⁣vypěstovat snadno i ve vlastní ‌zahradě. Pokud chcete ⁢mít každý rok sladkou úrodu malin, ⁤je několik důležitých věcí, které musíte vzít⁤ v úvahu při ⁤jejich zasazování.

Výběr ‍a příprava místa

Nejdůležitější ‍věcí je správný výběr a příprava místa pro maliníky. Maliny vyžadují slunné stanoviště a dobře odvodněnou ‍půdu. Před výsadbou ⁤je vhodné ⁣místo očistit od plevelů a připravit kvalitní půdu‌ bohatou na živiny. Můžete přidat‌ kompost nebo hnojivo.

Výběr‌ a zasazení sazenic

Při výběru sazenic⁣ zvolte ty zdravé a nejlépe ‍již s kořenovým balíčkem.‌ Nechte ⁤si je raději poslat poštou, abyste ​získali ​co nejčerstvější rostliny. Maliny sázejte v řádcích ve vzdálenosti asi 50 cm od sebe. ⁤Kořeny rostliny musí být zcela‍ pokryté zeminou.

Zálivka a ‍péče o rostliny

Maliny potřebují⁢ pravidelnou zálivku, zejména během ‍suchého období. Udržujte půdu vlhkou, ale nezalévejte ji příliš. Dopřejte rostlinám ‍také dostatek živin⁤ pomocí hnojení. ⁢Tradičně se hnojí na jaře organickým hnojivem a na ⁣podzim ‍dusičnanem vápenatým.

Podpěra rostlin

Maliníky potřebují podporu, aby ⁣se rostliny ‍neulehčily. Použijte vhodné rámy⁤ nebo dráty, které zajistí, že rostliny ‌budou růst‌ vzpřímeně. Můžete také využít sloupky a provázky. Dbejte‌ na ⁣to, ‍aby rostliny měly‍ prostor a dostatek světla a⁤ vzduchu mezi sebou.

Snížení množství růstu

Aby se rostliny nepřeplnily a zůstaly zdravé, je vhodné⁣ pravidelně ořezávat výhonky. Kromě‌ toho, že zabraňujete nekontrolovanému šíření rostlin, také tím podporujete tvorbu nových ‌výhonků a‍ zlepšujete⁢ kvalitu ⁣úrody.

Ochrana před ‌škůdci‌ a⁢ chorobami

Maliny mohou být náchylné ⁢na různé škůdce a choroby, jako jsou⁢ třeba svilušky nebo plísně. ‌Pravidelně kontrolujte⁣ rostliny a ‌včas ⁤nasazujte preventivní opatření, abyste minimalizovali riziko infekce. Pokud se objeví škůdci⁣ nebo choroba, postříkejte rostliny⁤ vhodným postřikem.

Sklizeň a uchování malin

Maliny sklízejte, když jsou zcela ‍zralé. Ovocí se snadno odtrhává od stonků,⁣ když je plně zralé a sladké. Sklízejte maliny pravidelně, jak dozrávají. ​Můžete je uchovávat v chladničce‍ nebo je zpracovat​ na ‍kompoty, džemy nebo mražené ovoce.

Splňujete-li ⁢všechna tato doporučení, budete mít každý rok sladkou úrodu malin. Přidejte do své zahrady nebo‌ záhonu tyto chutné ovocné keře⁤ a ⁢užívejte si čerstvých a zdravých plodů.

Napsat komentář