Kdy zasadit maliny pro bohatou sklizeň

Kdy zasadit maliny pro bohatou sklizeň


Kdy‌ zasadit maliny pro bohatou⁣ sklizeň

Jaká ⁤je nejvhodnější půda pro zasedání malinových keřů?

Kdy zasadit ‌maliny pro ​bohatou sklizeň

Maliny

Maliny jsou oblíbenou ⁣ovoce v‍ zahradách po celém ⁤světě. Jejich​ sladká chuť a bohaté⁣ živiny je⁤ dělají⁤ skvělým přídavkem do různých jídel a dezertů. Pokud si‍ přejete ⁤mít bohatou sklizeň malin, je důležité zvážit správný čas pro ‍jejich zasazení.

Jaro je ideální období pro zasazení malin

Pro zajištění bohaté sklizně malin‌ je​ nejlepší je zasázet na jaře. Ideální doba je obvykle březen až duben, kdy je půda dostatečně zahřátá a⁣ maliny mají dostatek času pro zakořenění ⁢před létem.

Před zasazením malin je důležité si vybrat vhodné místo. Maliny preferují slunné a dobře odvodněné polohy. ⁢Vyhněte se ⁤stinným místům a oblastem s ⁢příliš vysokou hladinou podzemní vody. ⁢Dobré je také vykopat hlubší jámu a přidat do ⁣půdy organické hnojivo nebo kompost. To pomáhá zlepšit ​strukturu půdy a dodat ‌malinám důležité ​živiny.

Postup ‌pro zasazení malin

  1. ⁤ Vyberte zdravé malinové sazenice od renomovaného dodavatele.

  2. ⁣ Zvolte vhodné místo ‍ve vaší zahradě.

  3. ‍ Vykopáním jámy o dostatečné ​velikosti ⁤zajistěte, aby sazenice‍ měla dostatek prostoru pro kořeny.

  4. ⁢ Přidejte organické hnojivo nebo kompost do jámy a promíchejte s půdou.

  5. ⁣ Sazenici pečlivě umístěte do jámy⁤ a naplňte volným prostorem⁤ půdou.

  6. Jemně zatlačte okolní půdu do těsné blízkosti sazenice, ale ⁤nepřepínejte.

  7. Zalijte sazenici důkladně vodou a ⁣ujistěte se, že půda zůstává vlhká.

  8. ‍ Mějte na paměti, že maliny potřebují oporu, takže ‍upevněte podpěrné tyče nebo plotky.

Péče o​ malinové keře

Patřičná péče je klíčová pro ‌bohatou sklizeň malin. Pravidelné zalévání je‌ nezbytné, ‍zejména ​během suchých období. Přestaňte zalévat alespoň měsíc před očekávanou sklizní, abyste zabránili rozpadání plodů.

Dále je důležité pravidelně‍ odstraňovat plevel okolo sazenic, aby se ⁣minimalizovala konkurence o živiny a vlhkost. Mulčování je také užitečné pro udržení vlhkosti půdy a potlačení růstu plevelů.

Pokud se objeví choroby nebo škůdci, je důležité jednat okamžitě. Některé běžné problémy s malinami zahrnují plíseň šedou,⁤ padlí nebo napadení mšicemi. Pravidelná kontrola a ošetření případných problémů pomáhá udržet​ maliny zdravé a silné.

Správná péče, včetně hnojení na ⁢jaře a řezu po sklizni, je také důležitá pro udržení zdravých a produktivních malinových keřů.

Zakončení

Ve správnou dobu a s dostatečnou péčí můžete⁢ pěstovat zdravé a bohatě plodící maliny ve své zahradě. Vyberte vhodné ‍místo, správně zasaďte sazenice a dodržujte pravidla údržby. Brzy se budete těšit na lahodné plody a požitkářské chvíle ⁤při sklizni svých vlastních malin!

Napsat komentář